O NAMA

HealthMED je edukacijska platforma koja pruža sveobuhvatan pristup usavršavanju zdravstvenih radnika i svih koji skrbe o zdravlju nacije. Na platformi se nalazi velik izbor tečajeva, kongresa i edukacija bodovanih od liječničke, ljekarničke i komore medicinskih sestara. HealthMED obuhvaća velik broj stručnih skupina koje povezuju važne strukture u hrvatskome i europskome zdravstvu s ciljem razmjene znanja i iskustav između raznih liječničkih specijalnosti, ali i drugih profesija

Misija

Ogroman odljev zdravstvenih stručnjaka, smjena generacija te uvijek važna uloga liječnika predstavljaju izazove koje HealthMED prepoznaje kao ključne u oblikovanju svoje misije. U svjetlu tih promjena, edukacija liječnika i ostalih medicinskih profesionalaca, ali i ostalih koji na bilo koji način mogu utjecati na zdravlje nacine nikada nije bila važnija. Stoga smo posvećeni osiguravanju pristupa ključnim znanjima koja su neophodna za pružanje i dodatno poboljšavanje trenutačno visokokvalitetne medicinske skrbi. Naša misija je potaknuta nužnošću prilagodbe zdravstvenoga sektora dinamičnim izazovima, te težimo postati nezaobilazan resurs za stručnjake u ostvarivanju njihovog punog potencijala u suvremenome medicinskom okruženju.

Vizija

Vizija HealthMED-a usmjerena je na pružanje podrške u razvoju inovativnog edukativnog modela i strukture medicinske edukacije budućnosti. Želimo promijeniti paradigmu obrazovanja u društvu, postavljajući nove standarde u pristupu medicinskom učenju. Naš cilj je transformirati način na koji društvo shvaća edukaciju, omogućujući liječničkim stručnim društvima alat koji će pomoći mladim liječnicima. medicinskim sestrama, ljekarnicima, nutricionistima, kineziolozima, psiholozima i drugima da se uspješno nose s izazovima koje svakodnevno donose nova otkrića u području prevencije i liječenja. Stvaramo dinamičnu platformu koja potiče suradnju, istraživanje i kontinuirano usavršavanje, čime pridonosimo evoluciji medicinske struke i unapređujemo zdravstvenu skrb u cjelini.

Pridružite se medicinskoj revoluciji već danas!

PRIJAVITE SE