NUTRICIONIZAM

Urednici:

Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.  slika Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

Petra Mijić, mag. nutr. slika Petra Mijić, mag. nutr.

Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.  slika Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.

NOVOSTI I
DOGAĐANJA

Dr. sc. Eva Pavić - O mediteranskoj prehrani

AUTOR: 10 po 10 minuta za zdravlje (Dr. sc. Eva Pavić)

DATUM: 2024-01-25

Pogledaj sve novosti
EDUKACIJE
SMJERNICE

Standardi u liječenju šećerne bolesti 2024

AUTOR: Američka dijabetička udruga

DATUM: 2024.

Pogledaj sve smjernice