STRUČNA SKUPINA

NUTRICIONIZAM

Urednici:

Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.  slika Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

Petra Mijić, mag. nutr. slika Petra Mijić, mag. nutr.

Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.  slika Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.

Dr. sc. Eva Pavić - O mediteranskoj prehrani
Dr. sc. Eva Pavić - O mediteranskoj prehrani

Autor: 10 po 10 minuta za zdravlje (Dr. sc. Eva Pavić)

2024-01-25

0