STRUČNA SKUPINA

NUTRICIONIZAM

Urednici:

Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.  slika Dr. sc. Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.

Petra Mijić, mag. nutr. slika Petra Mijić, mag. nutr.

Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.  slika Doc. dr. sc. Valentina Rahelić, mag. nutr.

ATLANTSKA PREHRANA – utjecaj na kolesterol i kardiometabolički rizik
ATLANTSKA PREHRANA – utjecaj na kolesterol i kardiometabolički rizik

Autor: Cristina Cambeses-Franco i sur. (JAMA network)

2024-02-15

0

Utjecaj prehrane i tjelesne aktivnosti na kvalitetu sna odraslih osoba

2024-02-15

0

Uloga prehrane u prevenciji karcinoma
Uloga prehrane u prevenciji karcinoma

Autor: Valentina Rahelić i dr.

2024-01-18

0