STRUČNA SKUPINA

DJECA I ADOLESCENTI

Urednici:

Doc. prim. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof. v. š. slika Doc. prim. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof. v. š.

Doc. prim. dr. sc. Bernardica Valent Morić. dr. med.  slika Doc. prim. dr. sc. Bernardica Valent Morić. dr. med.

 Metabolički sindrom u djece i adolescenata s primarnom hipertenzijom
Metabolički sindrom u djece i adolescenata s primarnom hipertenzijom

Voditelj: Doc. prim. dr.sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.

2024-01-19

Krutost arterija u djece liječene od malignih bolesti
Krutost arterija u djece liječene od malignih bolesti

Voditelj: Doc. prim. dr .sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.

2024-01-15

Kontroverze 2023. - Djeca i adolescenti
Kontroverze 2023. - Djeca i adolescenti

Voditelj: Doc. prim. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.; Doc. prim. dr. sc. Bernardica Valent Morić

2023-10-11

Pedijatrima nikad nije lako
Pedijatrima nikad nije lako

Voditelj: Doc. prim. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.

2022-12-29

Pedijatrijska hipertenzija - ne možete riješiti problem ako ga ne prepoznate
Pedijatrijska hipertenzija - ne možete riješiti problem ako ga ne prepoznate

Voditelj: Doc. dr. sc. Bernardica Valent Morić; Doc. dr. sc. Vera Musil; Doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak

2022-12-15

 HyperChildNet project
HyperChildNet project

Voditelj: Doc. prim. dr.sc.Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.

2022-11-23

Mogu li djeca biti liječena svim antihipertenzivima kao i odrasli?
Mogu li djeca biti liječena svim antihipertenzivima kao i odrasli?

Voditelj: Doc. prim. dr.sc.Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.

2022-10-12

Djeca i adolescenti
Djeca i adolescenti

Voditelj: V. Herceg Čavrak, B. Valent Morić S. Stabouli, V.Musil, M.Majer, M. Ćuk i sur.

2021-11-28

KONTROVERZE 2021. - Pedijatrija
KONTROVERZE 2021. - Pedijatrija

Voditelj: Doc. prim. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak, prof.v.š.; Doc. prim. dr. sc. Bernardica Valent Morić

2021-08-20

Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem
Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem

Voditelj: Doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak; Prim. dr. sc. Bernardica Valent Morić; Prim. mr. sc. Đurđica Košuljandić

2021-05-20