WEBINAR "Što s lipidima u novoj godini?"

Registrirajte se na webinar "Što s lipidima u novoj godini?" koji će se održati 29. siječnja 2024. godine u 18:00.

Saznaj više

Specifična akutna terapija migrene

Video tečaj u kojem se govori o akutnoj terapiji sa posebnim osvrtom na specifičnu akutnu terapiju u svjetlu novih mogućnosti koje sada imamo u liječenju migrene. Tečaj je bodovan od strane HLK do 05. travnja 2024.

Pogledaj tečaj

Edukacije

Filtriraj/sortiraj
TEČAJEVI WEBINARI KONGRESI
Što s lipidima u novoj godini?

16.02.2024.

0

Zatajivanje srce s očuvanom ejekcijskom frakcijom - Klinički izazovi i novi terapijski pristupi
Zatajivanje srce s očuvanom ejekcijskom frakcijom - Klinički izazovi i novi terapijski pristupi

Voditelj: Akademik Davor Miličić; Prim. dr. med. Daniel Lovrić; Dr. Hrvoje Jurin; Prof. dr. sc. Maja Čikeš

#kardiologija#srce

07.06.2023.

2

Hipertenzivni poremećaji u peripartalnom razdoblju - multidisciplinarni pristup
Hipertenzivni poremećaji u peripartalnom razdoblju - multidisciplinarni pristup

Voditelj: Doc. dr. sc. Josip Juras, dr.med.; Doc. dr. sc. Živka Dika, dr.med.; Dr. sc. Krešimir Reiner, dr.med.; Branimir Krištofić, dr.med.; Vladimir Prelević, dr.med.; Danilo Radulović, dr.med.

#liječenje#hipertenzija

03.11.2021.

0

E-Hineka
E-Hineka

Voditelj: doc. dr. sc. Živka Dika; Hrvoje Jurin, dr.med; Prof. dr. sc. Jerko Barbić

#antivirusno liječenje#hipertenzija

20.02.2023.

0

Ambulantno liječenje COVID-19
Ambulantno liječenje COVID-19

Voditelj: Doc.dr.sc. Neven Papić; Dragan Soldo, dr.med.spec obiteljske medicine

#covid-19#obiteljska medicina

10.02.2022.

0

Sve o COVID-19 u 2 sata
Sve o COVID-19 u 2 sata

Voditelj: dr. sc. Neven Papić, dr. med; Dr. Vanja Pintarić Japec; Prof. dr. Josip Begovac

#covid-19#liječenje#obiteljska medicina

29.12.2020.

0

Prepoznavanje i postupci kod bolesnika sa stečenom hemofilijom A

10.06.2021.

0

Pedijatrijska hipertenzija - ne možete riješiti problem ako ga ne prepoznate
Pedijatrijska hipertenzija - ne možete riješiti problem ako ga ne prepoznate

Voditelj: Doc. dr. sc. Bernardica Valent Morić; Doc. dr. sc. Vera Musil; Doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak

#pedijatrija#hipertenzija

15.12.2022.

0

Multidisciplinarni pristup liječenju infekcija u intenzivnoj medicini
Multidisciplinarni pristup liječenju infekcija u intenzivnoj medicini

Voditelj: Milivoj Novak, dr. med; Ana Ljubas, mag. med. techn.; Daniel Lovrić, dr. med.; Dr.sc. Marin Pavlov, dr.med.; Ivan Šitum, dr. med.; Romana Perković, dr. med.; Ante Erceg, dr. med.; Marko Siroglavić, dr. med.

#zdravstveni radnici#liječenje

13.12.2022.

0

Novosti u zbrinjavanju bolesnika s vanbolničkim srčanim zastojem
Novosti u zbrinjavanju bolesnika s vanbolničkim srčanim zastojem

Voditelj: prim. Daniel Lovrić, dr. med.; dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; Josip Ljevak, dr. med.; Doc. dr. sc. Fadi Almahariq, dr. med.

#zdravstveni radnici#liječenje#javno zdravstvo

17.05.2023.

0

Šok I: akutna cirkulacijska potpora
Šok I: akutna cirkulacijska potpora

Voditelj: prim. Daniel Lovrić, dr. med.; dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.; prof. dr. sc. Zdravko Babić, dr. med.; prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med.

#zdravstveni radnici#liječenje#javno zdravstvo

17.05.2023.

0

 Strategije mehaničke ventilacije u COVID-19 bolesnika
Strategije mehaničke ventilacije u COVID-19 bolesnika

Voditelj: prim. Daniel Lovrić, dr. med.; dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; doc. dr. sc. Marko Kutleša, dr. med.; dr. Ivan Šitum, dr. med.; dr. Ante Erceg, dr. med.; dr. Matija Jurjević, dr. med.; prim. dr. Mladen Širanović, dr. med.; prof. dr. sc. Marko Noč, dr. med.

#zdravstveni radnici#liječenje#javno zdravstvo

15.02.2022.

0

Akutna respiratorna insuficijencija u fokusu - modul II
Akutna respiratorna insuficijencija u fokusu - modul II

Voditelj: prim. Daniel Lovrić, dr. med.; dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med.; Nikolina Marić, dr. med.

#zdravstveni radnici#liječenje#javno zdravstvo

18.12.2021.

0

Akutna respiratorna insuficijencija u fokusu
Akutna respiratorna insuficijencija u fokusu

Voditelj: prim. Daniel Lovrić, dr. med.; dr. sc. Marin Pavlov, dr. med.; prof. dr. sc. Višnja Nesek Adam, dr. med.; Nikolina Marić, dr. med.

#zdravstveni radnici#liječenje#javno zdravstvo

05.11.2021.

0

Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem
Pedijatrijska hipertenzija - rastući problem

Voditelj: Doc. dr. sc. Vesna Herceg-Čavrak; Prim. dr. sc. Bernardica Valent Morić; Prim. mr. sc. Đurđica Košuljandić

#zdravstveni radnici#pedijatrija#javno zdravstvo#hipertenzija#djeca

20.05.2021.

0

Pridružite se medicinskoj revoluciji već danas!

PRIJAVITE SE